मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

 • ई-तक्रार निवडा
 • नागरिक लॉगिन तयार करा
 • लॉगिन
 • तक्रार भरा
 • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

 • ऑनलाईन सेवा निवडा
 • नागरिक लॉगिन तयार करा
 • लॉगिन
 • माहिती भरा
 • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

भाडेकरुची माहिती

टीप :

 • 1) ओ टी पी हा घरमालकाच्या संपर्क क्रमांकावर पाठविला जाईल..
 • 2) घरमालकाचा पत्ता व भाडे तत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तेचा पत्ता हा एकच देऊ नये.
 • 3)अर्जा मधील माहितीचे पडताळणी करिता संबंधित पोलीस ठाण्यास आवश्यकता वाटल्यास त्याप्रमाणे अर्जदार / घरमालक यांना पोलीस ठाण्यास भेट द्यावी लागेल.
 • 4) अर्जामधील माहिती मध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित अर्जदारावर/ घरमालकावर कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते.

अस्वीकरण :

 • 1) फक्त बीडच्या हद्दीमध्ये घर/जागा भाड्याने देण्याबाबतची माहिती उस्मानाबाद पोलिसांना देण्याकरिता येथे भेट द्या.
 • 2) येथे पुरविलेली माहिती सत्य असल्याबाबत जागा/घर मालक आणि भाडेकरूने खात्री करावी.
 • 3) पोलिसांना खोटी माहिती पुरविणे हा दंडनीय अपराध आहे.
 • जागा मालकाचे तपशील ′
 • भाड्याने दिलेल्या जागेचा तपशील
 • भाडेकरुचा तपशील
 • भाडेकरुच्या कामाचे ठिकाण
 • कोणत्याही व्यक्तिंचे तपशील

Property Owner′s Details
Rented Property Details

Tenant′s Details
Upload Your Identity Proof*

Maximum file size of image format is 4MB (*.jpeg, *.png)

Tenant′s Work Place DetailsPersons Knowing Tenant 

I certify that the information provided by me in above form is accurate and correct as per best of my knowledge. I understand that withholding of information or giving false information is a criminal offense and may result in legal action against me