मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

 • ई-तक्रार निवडा
 • नागरिक लॉगिन तयार करा
 • लॉगिन
 • तक्रार भरा
 • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

 • ऑनलाईन सेवा निवडा
 • नागरिक लॉगिन तयार करा
 • लॉगिन
 • माहिती भरा
 • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

बीड पोलीस भरती प्रक्रिया

 • उमेदवारांना सूचना

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस शिपाई भरती 2022-23 अवक्षक press नोट. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस शिपाई भरती 2022-23 मैदानी व लेखी परीक्षा एकत्रित गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
चालक पोलीस शिपाई भरती लेखी परीक्षा गुण. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
अंतिम उत्तर तालिका चालक पोलीस शिपाई. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती 2022 -23 शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणी व वाहन चाल्विणाचे चाचणी मध्ये उतीर्ण झालेल्या व लेखी परीक्षा साठी पात्र ठरलेल्या १:१० उमेदवार यांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2022 -23 लेखी परीक्षा गुण यादी.pdf PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती 2022 23 मधील चालक पोलीस शिपाई पदासाठी वाहन चालविणे अहर्ता चाचणीचे गुणपत्रक (एकूण १० उमेदवार) PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
अंतिम उत्तर तलीका बीड जिल्हा PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
तात्पुरती उत्तर तलिका बीड जिल्हा PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०६/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०५/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ मधील चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दिनांक ०४/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालविणे आहार्ता चाचणीचे गुणपत्रक PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 चालक पोलीस शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणी मध्ये उतीर्ण झालेल्या व वाहन चालविण्याचे चाचणी साठी पात्र ठरलेल्या १:१५ उमेदवार यांची यादी PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.pdf PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 दिनांक 27/06/24 व दिनांक ०१-०७-२०२४ रोजी बॅंण्ड्समन पदांकरिता घेण्यात आलेल्या अर्हता चाचणीचे गुणपत्रक PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 दि. १९-०६-२०२४ ते दि. ०१-०७-२०२४ पावेतो पोलीस शिपाई या पदासाठी मैदानी चाचणी दिलेल्या उमेदवारांची प्रवर्ग व समांतर आरक्षण निहाय यादी PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 चालक पोलीस शिपाई पदासाठी मैदानी चाचणी दिलेल्या उमेदवारांची यादी PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी गुणांची यादी दिनांक 01-07-2024 व उमेदवार यांना सूचना PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
Beed Police Recruitment 2022-23 Driver P.C. Physical test mark list PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
Beed Police Recruitment 2022-23 P.C. Physical test mark list PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
NOTICE POLICE BHARTI 2022-23 PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस भरती बीड - दिनांक 27/06/2024 रोजी बॅण्ड्समन पदांकरिता मैदानी चाचणी झालेल्या उमेदवारांची, गुणांची यादी PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी गुणांची यादी महिला उमेदवार दिनांक 26-06-2024 PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती 2022-23 मैदानी चाचणी गुणांची यादी पुरुष उमेदवार दिनांक 26-06-2024 PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलिस भारती २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणी पूर्मण केलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी (पूर्वी मैदानी चाचणी अपूर्ण राहिलेले व माजी सैनिक वगळून असे ४०५ उमेदवार) PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलिस भारती २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणीमध्ये माजी सैनिक उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी (ऐकून ७१ उमेदवार ) PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड जिल्हा पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दरम्यान दि. २२-०६-२०२४ रोजी पावसामुळे मैदानी चाचणी रद्घेद झालेल्या उमेदवारांपैकी (39 ) उमेदवारांची दि. २५-०६-२०२४ रोजी मैदानी चाचणी घेण्यात आली. सदर उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २३-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २२-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २१-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक २०-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
बीड पोलीस भरती सन २०२२-२०२३ दिनांक १९-०६-२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी. PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस शिपाई / चालक भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
पोलीस शिपाई / चालक भरती बीड जिल्हा PDF view

उमेदवारांना सूचना


शिर्षक
प्रसिध्दी पत्रक पोलीस शिपाई / चालक भरती बीड जिल्हा PDF view