मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

प्रसिद्धी पत्रक

Index Title Info
1 प्रसिद्धी पत्रक [ प्रेस नोट ] ०5-डिसेंबर-२०२२ PDF view
2 प्रसिद्धी पत्रक [ प्रेस नोट ] ०४-डिसेंबर-२०२२ PDF view
3 Press Note Dt 02-Dec-2022 PDF view
4 Press Note Dt 02-Dec-2022 PDF view
5 Press Note Dt 01-Dec-2022 PDF view
6 Press Note Dt 29-NOV-2022 PDF view
7 Press Note Dt 29-NOV-2022 PDF view
8 Press Note Dt 28-NOV-2022 PDF view
9 प्रसिद्धी पत्रक [ प्रेस नोट ] २७-नोव्हेंबर-२०२२ PDF view
10 Press Note Dt 26-NOV-2022 PDF view