मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

प्रसिद्धी पत्रक

Index Title Info
1 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 24/05/2024 PDF view
2 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 23/05/2024 PDF view
3 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 22/05/2024 PDF view
4 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 21/05/2024 PDF view
5 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 20/05/2024 PDF view
6 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date # 19/05/2024 PDF view
7 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date # 18/05/2024 PDF view
8 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 17/05/2024 PDF view
9 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 16/05/2024 PDF view
10 PRESS NOTE [ प्रसिद्धी पत्रक ] Date 15/05/2024 PDF view