मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Patoda 182/2023 21/08/2023 PDF view PDF view
Patoda 123/2023 12/06/2023 PDF view PDF view
Patoda 166/2023 01/08/2023 PDF view PDF view
Neknoor Cr.No.155/2023 U/s 279,304(A),337,338, I.P.C. us 134/177 MV act On 05.06.2023 At 16.00 manjarsumbha-neknoor NH-548 D beed .Dist.beed on road PDF view PDF view
Neknoor 133/2023 sec 279,337,338,427 ipc 25/05/2023 PDF view PDF view
Neknoor CR 238/2023 US 304(A),279,337,338,427 IPC 31/07/2023 PDF view PDF view
Talwada 103/2023 20/04/2023 PDF view PDF view
Talwada 93/2023 09/04/2023 PDF view PDF view
Talwada 86/2023 19/03/2023 PDF view PDF view
Neknoor 211/2023 sec 279,337,338 ipc 25/06/2023 PDF view PDF view