मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

परिपत्रक

दिनांक शिर्षक माहिती
०६-फरवरी-२०१९ पुस्तक अनुदान PDF view
०६-फरवरी-२०१९ एकलव्य योजना PDF view
०६-फरवरी-२०१९ नुकसान भरपाई PDF view
०६-फरवरी-२०१९ महिला विशेष पोषण आहार PDF view
०६-फरवरी-२०१९ महाराष्ट्र दर्शन रजा PDF view