मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

Atrocity

Date Title Info
Dec-2020 Atrocity Dec 2020 PDF view
January-2021 Atrocity January To March 2021 PDF view
June 2021 Atrocity April To June 2021 PDF view
September 2021 Atrocity July To September 2021 PDF view
Octomber 2021 Atrocity September To Octomber 2021 PDF view
November 2021 Atrocity Octomber To November 2021 PDF view
December 2021 Atrocity November To December 2021 PDF view
January 2022 Atrocity January 2022 PDF view
Feb 2022 Atrocity Feb 2022 PDF view
March 2022 Atrocity March 2022 PDF view
April 2021 Atrocity April 2022 PDF view
May 2022 Atrocity May 2022 PDF view
June 2022 Atrocity June 2022 PDF view
July 2022 Atrocity July 2022 PDF view
August 2022 Atrocity August 2022 PDF view
September 2022 Atrocity July 2022 PDF view