मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Patoda 73/2022 09/03/2022 PDF view PDF view
Patoda 156/2022 03/07/2022 PDF view PDF view
Dharur 260/2022 07/10/2022 PDF view PDF view
Georai 501/2022 26/09/2022 PDF view PDF view
Chaklamba 117 22/07/2022 PDF view PDF view
Patoda 101/2022 07/03/2022 PDF view PDF view
Majalgaon Gramin गुरनं289/2022कलम 279,304अ भा.द.वी 01/10/2022 PDF view PDF view
Neknoor 158/2022` 27/04/2022 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon 84/2022 02/06/2022 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon 121/2022 12/08/2022 PDF view PDF view