मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Georai 606/2022 दिनांक 25 /11 /2022 रोजी PDF view PDF view
Neknoor 02/2023 Sec 279,337,338 Ipc With sec 134/177 MV Act 23.12.2022 PDF view PDF view
Neknoor 297/2022 sec 279,304(a),337,338 ipc 02.12.2022 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon cr no 220/2022 15/12/2022 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon cr no 227/2022 19/12/2022 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon cr no 220/2022 18/04/2022 PDF view PDF view
Bardapur 139/2022 sec 279,304(A),337,338 ipc 25/08/2022 PDF view PDF view
Bardapur 178/2022 sec 304(A),279.427 Ipc 25/12/2022 PDF view PDF view
Bardapur 175/2022 sec 304(A),279.427 Ipc with sec 104/177 Mv Act 21/12/2022 PDF view PDF view
Bardapur 123 18/08/2022 PDF view PDF view