मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Bardapur 122/2024 sec 304(a),279,337,338 ipc 16/05/2024 PDF view PDF view
Neknoor 386/2023 21/11/2023 PDF view PDF view
Patoda 122/2024 02/05/2024 PDF view PDF view
Shirur 90/2024 16/05/2024 PDF view PDF view
Talwada 36/2024 22/02/2024 PDF view PDF view
Aashti 121/2024 24/03/2024 PDF view PDF view
Aashti 158/2024 03/04/2024 PDF view PDF view
Shirur 75/2024 10/5/2024 PDF view PDF view
Aashti 60/2024 18/01/2024 PDF view PDF view
Patoda 135/2024 17/05/2024 roji 15.30 pm , patoda to manjarsuba road at infront of saundana phata PDF view PDF view