मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

वरिष्ठ पोलीस अधिकारीShri Raja Ramaswami

श्री राजा रामास्वामी (भा.पो.से.)

पोलीस अधीक्षक बीड


Shri. Sunil Krushna lanjewar

श्री सुनील कृष्ण लांजेवार

अप्पर पोलीस अधीक्षक बीड


श्रीमती कविता नेरकर / पवार

श्रीमती कविता नेरकर / पवार

अप्पर पोलीस अधीक्षक, आंबाजोगाई


श्री पंकज कुमावत

श्री पंकज कुमावत (भा.पो.से.)

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कैज


Shri. Santosh S Walke

श्री संतोष एस वालके

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बीड


Shri. Swapnil Rathod

श्री स्वप्नील राठोड

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गेओराई ,


Shri. Vijay Pandurang Lagare

श्री विजय पांडुरंग लगारे

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आष्टी


Shri. S. P. Jaybhaye

श्री एस पी जयभाये

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आंबाजोगाई


Shri. S. A. Patil

श्री एस ए पाटील

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, माजलगाव