मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Bardapur 90/2022 SEC 279,304 A,337,338,427 IPC 10/06/2022 PDF view PDF view
Talwada 84/2022 10/05/2022 PDF view PDF view
Talwada 84/2022 10/05/2022 PDF view PDF view
Talwada 84/2022 10/05/2022 PDF view PDF view
Bardapur 67/2022 sec 304(A)]279,427 ipc 30/04/2022 PDF view PDF view
Patoda 04/2022 29/12/2021 PDF view PDF view
Yusuf Wadgaon 55/2022 27/03/2022 PDF view PDF view
Shirur 121-2021 13/09/2021 PDF view PDF view
Dharur 104/2022 22/05/2022 PDF view PDF view
Dharur 54/2022 16/03/2022 PDF view PDF view