मुख पृष्ठ | बीड पोलीस

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ई-तक्रार निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • तक्रार भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

आता तुम्ही महाराष्ट्र पोलिसांच्या सिटीझन पोर्टलवर जा

नवीन उमेदवार नोंदणी करण्यासाठी, या चरण लागू करा

  • ऑनलाईन सेवा निवडा
  • नागरिक लॉगिन तयार करा
  • लॉगिन
  • माहिती भरा
  • स्थानिक पोलिस स्टेशनद्वारे स्थिती तपासा
×
GO

अपघात भरपाईReset
पोलीस ठाणे गु. नों. क्र. दिनांक अपघात भरपाई एए फॉर्म प्रथम खबरी अहवालाची प्रत एए फॉर्म प्रत
Amalner 164/2021 09/09/2021 PDF view PDF view
Amalner 185/2021 08/11/2021 PDF view PDF view
Amalner 56/2021 07/04/2021 PDF view PDF view
Amalner 56/2021 07/04/2021 PDF view PDF view
Amalner 56/2021 07/04/2021 PDF view PDF view
Amalner 56/2021 07/04/2021 PDF view PDF view
Amalner 56/2021 07/04/2021 PDF view PDF view
Amalner 162/2021 20/02/2021 PDF view PDF view
Ambajogai City 474/2021 05/12/2021 PDF view PDF view
Bardapur 04/2022 09/01/2022 PDF view PDF view